Жена у православној Цркви, Аутор: Блаженопочивши Патријарх српски Павле
кликните за увећање

Жена у православној Цркви, Аутор: Блаженопочивши Патријарх српски Павле

Број прегледа: 537
Цена: 440 rsd
ком. додај у корпу
Опис:

Патријарх Павле је умео да пра­ти зна­ке вре­ме­на и про­бле­ме ко­ји се пред ње­га по­ста­вља­ју отво­ре­них очи­ју, бла­го­ра­зум­но, без ла­жног сти­да и пи­је­ти­стич­ког пре­ћут­ки­ва­ња, цр­пе­ћи сво­је од­го­во­ре, ка­ко из ду­би­на би­блиј­ског и отач­ког пре­да­ња Цр­кве, та­ко и из свог об­ла­го­да­ће­ног ра­су­ђи­ва­ња.
Књи­га је сат­ка­на од ње­го­вих од­го­во­ра на пи­та­ња ве­за­на за ду­хов­ни и те­ле­сни жи­вот же­на ко­ја су му то­ком се­дам­де­се­тих и осам­де­се­тих го­ди­на про­шло­га ве­ка по­ста­вља­ли све­ште­ни­ци, мо­на­си и ду­хов­но про­бу­ђе­ни вер­ни­ци на­ше Цр­кве, ње­го­вих бе­се­да и ин­тер­вјуа.
Предочени су одговори на бројна питања која муче савремене вернике…
У овој књи­зи па­три­јарх пи­ше о но­ше­њу ма­ра­ме на бо­го­слу­же­њи­ма, јед­на­ко­сти по­ло­ва, кон­тра­цеп­ци­ји, мен­стру­ал­ном ци­клу­су и уче­ство­ва­њу у бо­го­слу­же­њи­ма, пи­та­њу жен­ског све­штен­ства, ри­ту­ал­ној чи­сто­ти и не­чи­сто­ти, бра­ку, по­ро­ди­ци и пол­ној љу­ба­ви. Спи­сак те­ма је дуг, а про­бле­ми са ко­ји­ма се пи­сац хва­та у ко­штац ни­ти су ла­ки, ни­ти су јед­но­став­ни.
ПРЕПОРУЧУЈЕМО
Судбина човека у савременом свету, Аутор: Николај Берђајев Судбина човека у савременом свету, Аутор: Николај Берђајев
Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку, документи Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку, документи
АРБАНАШКА ЛИГА, Аутор: Миладин Бојић АРБАНАШКА ЛИГА, Аутор: Миладин Бојић
ВАТИКАН И ПРВИ СВЕТСКИ РАТ, Аутор: Драгољуб Р. Живојиновић ВАТИКАН И ПРВИ СВЕТСКИ РАТ, Аутор: Драгољуб Р. Живојиновић
ВЕЛИКОМУЧЕНИЧКИ ЈАСЕНОВАЦ ПОСЛЕ ЈАСЕНОВЦА, Аутор: Епископ Атанасије ВЕЛИКОМУЧЕНИЧКИ ЈАСЕНОВАЦ ПОСЛЕ ЈАСЕНОВЦА, Аутор: Епископ Атанасије
ЗВОНКО ВУЧКОВИЋ РАТНА БИОГРАФИЈА 1941-1944, Аутор: Милош Тимотијевић ЗВОНКО ВУЧКОВИЋ РАТНА БИОГРАФИЈА 1941-1944, Аутор: Милош Тимотијевић
БАЛКАН КАО СУДБИНА, Аутор: Ђурица Крстић БАЛКАН КАО СУДБИНА, Аутор: Ђурица Крстић
Супер повољно
Сребреничка подвала, Аутор: Ратко П.Шкрбић Сребреничка подвала, Аутор: Ратко П.Шкрбић
Гајење домаћих животиња, уз помоћ традиционалних знања, Аутор: Др ветеринарске медицине Милојко Урошевић Гајење домаћих животиња, уз помоћ традиционалних знања, Аутор: Др ветеринарске медицине Милојко Урошевић
Краљеубиство у Марсељу, Аутор: Јован Качаки Краљеубиство у Марсељу, Аутор: Јован Качаки
ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ, Аутор: Драган Протић ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ, Аутор: Драган Протић
Балканске успомене, Аутор: Василиј Штрандман Балканске успомене, Аутор: Василиј Штрандман
СРПСКИ ПАТРИЈАРХ ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВИЋ 1920-1930, Аутор: Др Александар Д. Средојевић СРПСКИ ПАТРИЈАРХ ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВИЋ 1920-1930, Аутор: Др Александар Д. Средојевић
Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку, документи Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку, документи
ДОСИЈЕ САРАЈЕВО, Аутор: Миливоје Иванишевић ДОСИЈЕ САРАЈЕВО, Аутор: Миливоје Иванишевић
Успешно додато у корпу.

Прегледај корпу     Настави куповину